Faalangst

Rijinstructeurs van Rijbewijs College hebben zowel de basis-workshop als de gespecialiseerde training gevolgd en mogen zich “Erkend rij-instructeurs Autisme & ADHD” noemen doordat zij jaarlijks een bijscholingstraining volgen. Opgemerkt dient te worden dat onze rijinstructeurs natuurlijk geen hulpverleners zijn en in die zin geen specialisten op het gebied van Autisme of ADHD. Wel onderscheiden onze rij-instructeurs zich van andere instructeurs doordat zij bijgeschoold zijn en jaarlijks de opgedane kennis opfrissen, kennis nemen van de nieuwste inzichten en hun handelen aan een auti-vriendelijke manier van rijles geven en omgaan met kandidaten.

Faalangst

Faalangst of examenvrees:
Heeft u last van faalangst of examenvrees, dan gaan we samen op zoek naar de juiste manier om dit probleem op te lossen. Geduld en zelfvertrouwen, is natuurlijk erg belangrijk. Een tussentijdse toets zal bij veel leerlingen een groot deel van de druk wegnemen. Zo’n toets wordt door het CBR afgenomen het is een rijproef die ruim voor het praktijkexamen wordt gedaan. Deze toets gaat precies hetzelfde als het praktijkexamen, alleen hiervoor kunt u niet slagen of zakken. U krijgt wel van de examinator een advies over punten die extra aandacht vragen. Een groot voordeel is dat u een vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen op het echte examen kunt verdienen, namelijk door tijdens de rijproef twee van die verrichtingen goed te doen. Op de dag van het examen zelf is begeleiding vanaf huis naar de plaats van het examen natuurlijk van groot belang.

Rijangst

Steeds meer mensen, die reeds in het bezit zijn van een rijbewijs, hebben last van angsten in het verkeer. Ze durven geen autosnelwegen te gebruiken en vermijden drukken punten en tijdstippen. Dit leidt uiteraard tot een enorme beperking in hun mobiliteit ( het vermogen tot verplaatsen).”Rijbewijs College” kan u helpen deze angsten te overwinnen. U krijgt de kans om weer rustig aan het verkeer te wennen en zelfs uw rijvaardigheid te verbeteren.

Bij veel mensen komt het zelfvertrouwen al na enkele rij uren onder begeleiding terug. Enkele anderen hebben wat meer tijd nodig om weer aan verkeersdeelname te kunnen wennen.
Herkent u zichzelf hierin en wilt u daar verandering in aanbrengen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Rijbewijs College. Uw situatie wordt dan bekeken en samen wordt naar een oplossing gezocht.

Gratis theorie boek + cd-rom in bruikleen!!