2todrive

Het experiment 2toDrive start per 1 november 2011.
Jij hebt vanaf dan dé kans om bij ons eerder je rijbewijs te halen!

Door 2toDrive kun je nu al eerder beginnen met rijlessen, namelijk vanaf 16,5 jaar. Vanaf de dag dat jij 17 bent geworden kan je rijexamen doen. Ben je geslaagd? Dan mag je totje 18de verjaardag alleen de weg op onder begeleiding van de doorjouzelf gekozen coach(es). Je hoeft dus niet meer totje 18de te wachten voordatje eindelijk met rijlessen mag beginnen, hoe cool is dat?

Alleen jongeren die op of na de startdatum 17 jaar worden, mogen het praktijkexamen afleggen bij het CBR. Ben jij al 17 op het moment dat 2toDrive start? Dan mag je wel beginnen met lessen volgen maar vanafje 18de mag je het praktijkexamen afleggen.

Wat is 2toDrive?

2toDrive is een expirment waarbij je onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij onge-lukken dan ervaren bestuurders. 2toDrive zorgt ervoor datje gedurende een langere periode onder relatief veilige omstandigheden rijervaring kunt opdoen.

Waarom rijden onder begeleiding?

Uit onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat bij 20% van alle ernstige ongevallen, jongeren betrokken zijn. Terwijl de groep beginnen-de bestuurders maar een klein deel uitmaakt van alle weggebruikers. De SWOV heeft berekend dat wanneer 2toDrive in Nederland wordt ingevoerd dat dit kan leiden tot 16 verkeersdoden minder op jaarbasis. Bovendien heeft het in Duitsland geleid tot minder boetes en ongeval-len onderjongeren.

Hoe werkt het?

  • Ben jij 16 jaar? Dan mag je starten met het halen van je theorie-examen.
  • Vanaf 16,5 jaar mag je gaan rijlessen.
  • Als je 17 jaar bent geworden mag je rijexamen doen.
  • Heb je je rijbewijs gehaald? Dan kun je totje 18de in de auto rijden samen met je coach.
  • Vanaf je 18e mag je zelfstandig de weg op.

Coach

Nadat de jongere het rijbewijs heeft behaald begint het begeleid rijden. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft.

Meeddoen aan het experiment?

Voor aanmelden van de rijlessen (als je 16,5 jaar oud bent) vul de inschrijfformulier in of Bel gratis 0800 6666 000 en wij nemen contact met u op.

8 veel gestelde vragen over 2toDrive (Begeleid Rijden)

1) Vanaf welke leeftijd mag ik mijn theorie-examen doen?
Wanneer 2toDrive van start is gegaan kun je vanaf 16 jaar het theorie-examen afleggen. Je theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig nadatje het hebt behaald

2) Waar en wanneer kan ik de begeleiderspas aanvragen?
Vanaf 1 november via de site van www.2toDrive.nl. Jongeren die 16.5 jaar zijn kunnen de pas aanvragen.

3) Moet de begeleiderspas aangevraagd worden voor de jongeren mogen gaan Lessen?
Nee dat hoeft niet, jongeren vanaf 16,5 jaar mogen gaan lessen. Zij dienen in het bezit te zijn van de begeleiderspas voor ze het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Zonder begeleiderspas wordt het rijbewijs niet afgegeven. Advies: laat de leerling de pas aanvragen voor praktijk examen.

4) Mag ik als ik mijn rijbewijs heb gehaald door 2toDrive ook op een scooter rijden?
Ja, wanneerje het rijbewijs B haalt, krijg je daarbij automatisch ook het rijbewij AM. Hiervoor heb je geen begeleiding van je coach nodig. Het rijden met een coach geldt alleen voor het besturen van een auto.

5) Mag ik ook in het buitenland rijden als ik 17 ben?
Vanaf wanneer mag ik in andere landen dan in Nederland rijden? Nee, het rijbewijs datje als 17-jarige voor het experiment 2toDrive in Nederland haalt, is niet geldig in het buitenland. In Europese wetgeving is namelijk geregeld datje alleen na je 18de verjaardag een rijbewijs mag halen. Ieder land afzonderlijk mag in eigen land eerder rijbewijzen afgeven. Dit rijbewijs is dan alleen in eigen land geldig. Met het rijbewijs datje op je 17e voor 2toDrive hebt gehaald, mag je daarom pas vanaf 18 jaar ook buiten Nederland rijden.

6) Ik ben al 17 op het moment dat 2toDrive start, kan ik meedoen met 2toDrive?
Er is door de Minister gekozen om een grens te trekken bij de invoering van 2toDrive. Jongeren die op of na de startdatum 17 jaar worden kunnen meedoen aan het experiment. Als jij al 17 bent op het moment dat 2toDrive van start gaat dan gelden er voor jou wel speciale regels; je mag starten met het volgen van rijlessen en het theorie-examen afleggen. Je mag het praktijkexamen afleggen zodra je 18 bent geworden.

7) Moet ik mijn theorie-examen afgelegd hebben voordat ik met rijlessen mag beginnen?
Nee, voor het volgen van rijlessen hoefje niet in het bezit te zijn van het theoriecertifi-caat Je hebt wel het theoriecertificaat nodig als je een tussentijdse toets of het praktijk-examen gaat afleggen.

8) Moeten de ouders teken/toestemming geven om mee te doen aan 2todrive?
Nee, ouders hoeven niet mee te tekenen. De jongeren kunnen vanaf 1 november een begeleiderspas aanvragen en ook daar hoeft niet voor getekend te worden. Tenzij de ouders coach willen zijn, dan moeten zij net als andere coaches toe-stemming geven dat zij vermeld worden op de begeleiderspas.

Faalangst

Faalangst of examenvrees:
Heeft u last van faalangst of examenvrees, dan gaan we samen op zoek naar de juiste manier om dit probleem op te lossen. Geduld en zelfvertrouwen, is natuurlijk erg belangrijk.

Een tussentijdse toets zal bij veel leerlingen een groot deel van de druk wegnemen. Zo’n toets wordt door het CBR afgenomen het is een rijproef die ruim voor het praktijkexamen wordt gedaan. Deze toets gaat precies hetzelfde als het praktijkexamen, alleen hiervoor kunt u niet slagen of zakken. U krijgt wel van de examinator een advies over punten die extra aandacht vragen. Een groot voordeel is dat u een vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen op het echte examen kunt verdienen, namelijk door tijdens de rijproef twee van die verrichtingen goed te doen. Op de dag van het examen zelf is begeleiding vanaf huis naar de plaats van het examen natuurlijk van groot belang.

Rijangst

Steeds meer mensen, die reeds in het bezit zijn van een rijbewijs, hebben last van angsten in het verkeer. Ze durven geen autosnelwegen te gebruiken en vermijden drukken punten en tijdstippen. Dit leidt uiteraard tot een enorme beperking in hun mobiliteit ( het vermogen tot verplaatsen).”Rijbewijs College” kan u helpen deze angsten te overwinnen. U krijgt de kans om weer rustig aan het verkeer te wennen en zelfs uw rijvaardigheid te verbeteren.

Bij veel mensen komt het zelfvertrouwen al na enkele rij uren onder begeleiding terug. Enkele anderen hebben wat meer tijd nodig om weer aan verkeersdeelname te kunnen wennen.
Herkent u zichzelf hierin en wilt u daar verandering in aanbrengen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Rijbewijs College. Uw situatie wordt dan bekeken en samen wordt naar een oplossing gezocht.